Jak aktualnie zadbac o ekologie i co zrobic z brudnymi smieciami?

W okresie budowy domu bądź lokalu o innym charakterze siłą rzeczy dochodzi do wyprodukowania odpadów poremontowych. Pozostałości usuniętych materiałów, resztki lekkich i ciężkich materiałów stosowanych w okresie remontu i inne śmieci związane z pracami budowlanymi powinny być usunięte z co najmniej dwóch przyczyn. Po pierwsze, odpady pobudowlane źle prezentują się w pobliżu nieruchomości uniemożliwiając utrzymanie porządku czasem również w obrębie sąsiednich działek. Worki i drobny gruz niekiedy stają się zarzewiem sąsiedzkich konfliktów. Inną kwestią są względy oszczędności. Z perspektywy ochrony środowiska i estetyki otoczenia różnorodne odpady poremontowe są mało wartościowe i wymagające usunięcia. Zanieczyszczają one naturalne środowisko oraz zaburzają poczucie ładu. Niemniej odpady remontowe są niezwykle wartościowym surowcem wtórnym, który po selekcji i przetworzeniu może ponownie być zastosowany w budownictwie. Uzyskane surowce są wykorzystywane między innymi w celu wyprodukowania elementów budowlanych, a także tworzyw potrzebnych do przeprowadzenia remontu bądź też innych robót budowlanych. System gospodarki odpadami powinien być zorganizowany w ramach działalności podstawowej jednostki samorządu terytorialnego, jako jedno z zadań własnych gminy. Właściciele budynków, gruntów lub lokali są przeważnie obciążeni opłatami z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi przez gminę. W zamian za pokrywanie gminnych należności mogą oni dostać ekwiwalentne świadczenie w formie odbioru odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Z perspektywy podstawowej jednostki samorządu terytorialnego są one określane jako odpady komunalne. Niemniej nie wszystkie odpady pobudowlane będą wywożone w ramach działania gminy. Opłata publiczna na rzecz gminy dotyczy wyłącznie pozostałości po remontach w nieruchomości przeprowadzonych samodzielnie przez mieszkańca gminy. Stąd wynika, że członek wspólnoty gminnej, który zatrudnia ekipę budowlaną powinien radzić sobie z odpadami sam. Wynika to z faktu, że w przypadku przeprowadzania prac remontowych przez firmę, to jedynie ona jest wytwórcą pobudowlanych odpadów. Należności wpłacane przez właściciela są bowiem płacone w granicach jego działań, a nie działalności ekipy remontowej, z usług której skorzystał. W takiej sytuacji obowiązek usunięcia pobudowlanych odpadów może spoczywać na wynajętej ekipie remontowej.